Columns Belegger.nl

Als analist en columnist verzorg ik wekelijks een column op Belegger.nl

Dit is een korte analyse van een interessante technische bevinding, veelal een uitdagend koersverloop van een van de BNP Turbo fondsen. Het kan voor een actieve doe-het-zelf belegger een coaching tip zijn.

Twee AEX routes in 2019 - 21 december 2018

Vrijdag 21 december 2018

www.belegger.nl

Twee AEX routes in 2019

 

Wat mogen we van de AEX in 2019 verwachten? Ik zal straks voor u de route uitstippelen zoals die wordt ‘voorspeld’ door mijn marktlensindicatoren. Laat ik dat de Dashboard route noemen. Deze route staat lijnrecht tegenover de doemdenkers die van mening zijn dat er een einde is gekomen aan de bullmarkt. Laat ik dat de doemdenkers route noemen. Wie er uiteindelijk gelijk zal krijgen is niet van belang. Het gaat er om dat u de weg gaat volgen zoals de markt die aangeeft.  

 

Dashboard route

Om een langere termijn visie te kunnen definieren is het van belang de maandchart te consulteren. Dan blijkt dat er sinds augustus 2012 sprake is van een positieve trendfase. Ik zie niet alleen een proces van hogere toppen en hogere bodems (subjectieve waarneming), maar ook koersvorming boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn (objectieve waarneming). De crossover van de koers met de SMA lijn gebeurde bij een stand van circa 325, al die tijd is de AEX niet meer onder de lijn geweest, die thans op circa 485 in het veld ligt. Het 485 niveau is dus een cruciaal kantelpunt. Als de index daar significant onder duikt, dreigt er een trendbreuk.
Maar het is aannemelijker te veronderstellen dat de trend intact blijft en in 2019 een vervolg zal krijgen. Wat dat betreft is de huidige terugval vanaf 577 tot aan de 485 zone een correctie in de uptrend. Mijn swingteller geeft rode getallen af, rood 4 om precies te zijn, en bevestigt daarmee de correctieve fase.

 

Volgens de spelregels der trendanalyse zou er gebodemd moeten worden op of nipt boven de SMA lijn om daarna de trend nieuw leven in te blazen. Het wordt dus langzamerhand tijd dat er witte candles gaan komen en dat bodemstampers in actie komen. De Fibo retracementzone, maar zeker ook de RSI als spanningsmeter, sturen hier op aan. Kortom, wellicht nog wat laatste berentikken, maar dan de bulls in actie. Terug naar 577 en daarna een nieuwe hogere top ligt voor de hand, volg de blauwe stippellijn maar.

 

Doemdenkers route

Niks geen correctie, niks geen trendhervatting, de bullmarkt is teneinde, 2019 wordt een berenjaar, zo beweren de doemdenkers. Wellicht wordt dit fundamenteel gevoed, maar dit zwarte scenario zie ik nog niet op de lange termijn grafiek, zoals ik die net heb geduid. Stel nu eens dat de SMA lijn, mijn trendvolgende marktlensindicator, faalt in het opvangen van de berentikken. Dan zal de AEX onder 485 duiken en een zogenaamde breakout beweging starten. Dit is dan de eerste stap in een mogelijke downtrendfase. Als ik vervolgens Fibo inzet om te bepalen tot waar die breakout kan aanhouden, dan kom ik uit op niveaus rond 417. 

Na een breakout volgt een pullback om de trendbreuk te valideren. Er zal dus een opleving moeten volgen richting de SMA lijn. Topvorming onder of tegen de gemiddelde lijn zal een eerste lagere top opleveren onder de gebroken gemiddelde lijn en de beren aansporen een proces van lagere toppen en lagere bodems in gang te zetten. Dat er dan een serie zwarte maandcandles zal volgen richting zo mogelijk 380 is dan wel duidelijk. Ik geef met de rode stippellijn de doomdenkers route aan.

 

Welke route?

In heb twee mogelijke opties omschreven wat betreft het koersverloop van de AEX in 2019. De index kan omhoog of omlaag, super flauw om dit zo te definiëren en zo bedoel ik het ook niet. Ik heb het meest waarschijnlijke scenario geschetst op basis van mijn Dashboard methodiek en dat is de optie van trendvervolging. Maar als er iets gebeurt in de markt, waardoor dat scenario niet meer valide is, moet je de bakens verzetten en een andere weg inslaan. En dat heeft niets met een ‘verkeerde’ visie te maken, je kunt er immers niets aan doen als de spelers zich niet aan de spelregels houden. Mee gaan met de juiste route onder het motto dat niet de analist maar de markt altijd gelijk heeft, dat is nog altijd de beste strategie.


Ik wens u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling, graag tot volgend jaar!

 

Als TA coach volg ik dagelijks de bewegingen van dit fonds en bericht ik hierover met Tweet berichten onder de naam TheDailyTurbo. U kunt mijn Tweet service ook gebruiken als TA vraagbaak.

 

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL