Columns DFT.nl

NIEUW: elke week een TA Coaching Tip, ofwel duiding en bespreking van een interessante chart van een index, fonds, grondstof of valuta die een kans herbergt voor de actieve belegger. Ik volg hierbij de regels van het Dashboard Beleggen en zal mijn toelichting larderen met extra coaching informatie indien mogelijk. Dit is dan kennisoverdracht op het gebied van technische analyse. Learning all the time…...

ABNAMRO van trend naar trading - 31 oktober 2018

woensdag 31 oktober 2018

www.dft.nl

ABNAMRO van trend naar trading

 

Op het Damrak houden de beren en stieren elkaar scherp in de gaten. Zij voeren de strijd veelal in een downtrend of uptrend, maar het is ook mogelijk dat het speelveld langzaam maar zeker overgaat van een trending fase naar een trading range fase. Dit is thans het geval op de weekchart van ABNAMRO, hetgeen impliceert dat een rally van 21,00 naar 25,00 in het verschiet ligt. Ik zal dit scenario nader voor u duiden.

 

Trending fase

Een trendfase wordt herkend aan een serie hogere toppen en hogere bodems, of andersom, netjes boven of onder een gemiddelde lijn die zelf ook een positieve of negatieve hellingshoek toont. Op de chart van ABNAMRO is goed te zien hoe in de periode september 2016 – mei  2018 een stijgende trend valide was. In mei van dit jaar werd het ritme onderbroken door de lagere top op 24,80. Welnu, een lagere top in een uptrend impliceert verzwakking, hetgeen direct leidde tot een trendbreuk en een breakout tot 20,95. Nu leidt een trendbreuk niet meteen tot een trendomkeer, daar moet meer voor gebeuren. Na een breakout volgt een pullback, ofwel een reactie beweging tot aan de gepasseerde gemiddelde lijn. Dit was de recente opleving van 20,95 naar circa 23,50 tot 24,00. Tot zover een klassiek patronenspel.

 

Trading range

Na de pullback namen de beren het heft in handen door in tijd van vier weken de koers weer terug te drukken naar de eerder genoemde 20,95 steunzone. Je zou zeggen, een mooie berendreun om daarmee een serie lagere toppen en lagere bodems te starten, jazeker, een dalende trendfase. Maar dit laatste is een te snelle conclusie. De candles onder de gemiddelde lijn tonen slechts één top en één bodem en de kans is aanwezig dat er een tweede bodem komt op 24,95. De huidige daling is namelijk vrij fors en past eerder bij de contouren van een trading range dan van een trending fase. De indicatoren sturen aan op meer berendruk, dus die onderschrijven nog niet dat er weer bij de groene steunstreep gebodemd kan gaan worden.

 

Van 21 naar 25
Als de spelers daadwerkelijk van plan zijn om een trading range te vormen, ofwel een zijwaarts koersverloop tussen min of meer horizontale steun en horizontale weerstand, dan zullen zij deze week of anders volgende week een witte candle moeten plaatsen nipt boven 20,95. Dat is immers de eerste indicatie van bodemvorming en derhalve de aanzet om een rally in gang te zetten naar de bovenkant van de range op afgerond 25,00, waar dan voor de tweede maal een top gevormd kan worden, begrijpt u? Dus bij een witte candle herbergt de grafiek een uitnodiging voor swing traders om mee te liften van 21 naar 25. Bij overtuigende koersvorming onder 20,95 vervalt het geschetste steunscenario, maar dat had u natuurlijk al begrepen.

 

 

 

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL