Columns DFT.nl

NIEUW: elke week een TA Coaching Tip, ofwel duiding en bespreking van een interessante chart van een index, fonds, grondstof of valuta die een kans herbergt voor de actieve belegger. Ik volg hierbij de regels van het Dashboard Beleggen en zal mijn toelichting larderen met extra coaching informatie indien mogelijk. Dit is dan kennisoverdracht op het gebied van technische analyse. Learning all the time…...

AEX bodemstampen - 14 november 2018

woensdag 14 november 2018

www.dft.nl

AEX Bodemstampen

 

Met nog anderhalve maand te gaan in 2018 is het raadzaam om de AEX maandchart te consulteren om vast te stellen hoe de verwachte route er uit zal zien richting de jaarultimo. Welnu, uit de titel van mijn column kunt  u afleiden dat de index kennelijk eerst moet bodemen om daarna weer noordwaarts te bewegen. Nu zijn er reeds indicaties van bodemstampen, dus hangt er wellicht een slotoffensief van de stier in de lucht?

 

Mooie lange termijn uptrend

Al zeer geruime tijd is er sprake van een positieve ondertoon op het lange termijn speelveld van de AEX. Dit kan ik onderbouwen met subjectieve en objectieve technische bevindingen. Zo zie ik al vanaf 2011 een proces van hogere toppen en hogere bodems boven een fier opkrullende gemiddelde lijn. Halverwege 2012 passeerde de index deze 55SMA lijn, mijn trendvolgende indicator. Vanaf circa 325 ging er dus een positieve trendfase van start, sindsdien is de AEX niet meer onder de lijn geweest. Echter, in de afgelopen vier maanden vertonen de bulls vermoeidheidsverschijnselen, inzichtelijk gemaakt door enerzijds de RSI en anderzijds de swingteller. Maar nu wordt het tijd dat de correctie opdroogt en dat een aanvang wordt gemaakt met een slotoffensief richting de jaarultimo.

 

‘Return of the bulls’

Drie technische bevindingen sturen aan op het afronden van de recente dip, te weten de witte candle van de maand november, de RSI die als spanningsmeter op de 50-lijn rust en de groene steunstrepen op 516 tot 506 in de nabije omgeving. Anders gezegd, bodemstampers zijn actief nipt boven de steunzone om aansluitend de bulls de gelegenheid te geven de uptrend van een nieuwe impuls te voorzien. Zolang er witte candles worden geproduceerd boven 516 kan het vizier worden gericht op krap 577, gelijk aan de recente top en eerste weerstand in het veld. Of het de bulls dit jaar nog lukt om de rode streep te slechten is zeer de vraag, maar laat het huidige bodemproces dan maar de opmaat zijn voor een bullenparade in 2019.

Aan de onderkant van het veld spelen de groene steunstrepen en de gemiddelde lijn een cruciale rol bij het in de race houden van de bulls. Mocht de AEX onverhoopt onder 516 en 506 duiken, dan dreigt er niet direct een trendbreuk, maar dan verpietert het beeld aanzienlijk en zal een vervolg van de uptrend worden uitgesteld.

 

Trendaankopen

Technisch gezien zijn er dus indicaties waaruit blijkt dat de bulls zich gaan vermannen richting de jaarultimo. Volgens mijn spelregels van het Dashboard Beleggen is er nog sprake van een Resistance conditie ofwel correctie status, maar de huidige charttechnische situatie herbergt koopkansen voor trendvolgende beleggers. Zij volgen de mogelijke bullenparade van 526 tot 577.

 

 

 

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL