Columns DFT.nl

NIEUW: elke week een TA Coaching Tip, ofwel duiding en bespreking van een interessante chart van een index, fonds, grondstof of valuta die een kans herbergt voor de actieve belegger. Ik volg hierbij de regels van het Dashboard Beleggen en zal mijn toelichting larderen met extra coaching informatie indien mogelijk. Dit is dan kennisoverdracht op het gebied van technische analyse. Learning all the time…...

AEX op weg naar 600 - 3 april 2019

woensdag 3 april 2019

www.dft.nl

AEX op weg naar 600.

 

Weet u dat de AEX in het eerste kwartaal dit jaar historisch gezien uitstekend gepresteerd heeft? Weet u dat het tweede kwartaal normaal gesproken ook een positief resultaat oplevert? Weet u dat dit impliceert dat binnenkort 577 op de borden staat? Weet u dat zelfs 600 binnen bereik ligt? Ik ga u trakteren op wat getalletjes en een route omschrijving zoals mijn AEX Maand Marktlens dit indiceert..  

 

Historisch resultaat

Voor de getallenfreaks de volgende informatie. Historisch gezien scoort de AEX  over het eerste kwartaal van elk jaar gemiddeld een plus van 3,7%, met name dankzij maart die gemiddeld een +2% scoort. In het eerste kwartaal van dit jaar staat er een plus van ruim 14% in de boeken, met als grote uitschieter januari met een plus van bijna 7%, terwijl historisch een magere +1% geldt voor de eerste beleggingsmaand. Kortom, een behoorlijke afwijking, waardoor er aardig wordt ingelopen op het verlies in 2018 van ruim 10% (langjarig jaargemiddelde staat op ruim +8%), mede door de dramatische decembermaand van -6%, terwijl historisch gezien december als beste beleggingsmaand te boek staat met een gemiddelde van +2,5%. Een plus van 14% in het eerste kwartaal van dit jaar was niet de verwachting in december vorige jaar. Weet u nog, de doemdenkers met 400 als koersdoel voor de AEX versus de Dashboard beleggers die superspannend langs de rand van de afgrond scheerden. Zij koesteren het tegeltje aan de wand met de beroemde spreuk “Langs de rand van de afgrond groeien de mooiste bloempjes….wel even bukken om ze te plukken”.

 

AEX lange termijn conditie

Goed, een positief kwartaal, maar hoe nu verder? Nog één historisch feitje, in het tweede kwartaal wordt gemiddeld sinds 1983 (start AEX) een plus van ruim 2% gehaald. Dit zou impliceren dat vanaf het huidige niveau rond 555 een stand van 567 haalbaar moet zijn. Ik doe er een schepje bovenop door 577 te noemen als haalbaar koersdoel. Dit lijkt een kwestie van tijd als ik de lange termijn conditie in ogenschouw neem. Al vanaf 2012 is er sprake van een stijgende trendfase, zowel objectief als subjectief te onderbouwen. Ik zal verdere details achterwege laten, maar de Dashboard beleggers zien de positieve rangen en standen op het Dashboard en zij zien dat het zeer wel mogelijk is om 577 te bereiken. Zij kijken ook even over de linker schouder om vast te stellen dat 541 een steunpunt is waar de index niet onder mag vallen om als zodanig de positieve verwachtingen te verstoren.

 

Op weg naar 600?

Ik schrijf over 577 als eerste koersdoel, maar waarom dan in de titel vermelden dat 600 haalbaar is? Een reclamestunt? Een achterhaalde 1 april grap? Nee, zeker niet. Omdat een stijgende trendfase valide is, mag worden verondersteld dat een serie hogere toppen en hogere bodems in stand wordt gehouden. De 577 passage is de meest recente top en het beruchte afgrondniveau op 472 de meest recente bodem. Om dit marktritme vast te houden zal er boven 577 een nieuwe hogere top geplaatst moeten worden. Welnu, met het doortrekken van de huidige bullenparade kan binnen een paar maanden de bovenkant van het stijgingskanaal worden bereikt en dat zal zo rond de 600 punten kunnen zijn. Verder ga ik niet, anders beslaat mijn glazen bol.   

Tot slot de opmerking dat je met zogenaamde Fibonacci extensions ook koersdoelen kunt berekenen, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Profiteer en geniet nu maar van het stierenspoor naar 600.

 

 

 

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL