Columns DFT.nl

NIEUW: elke week een TA Coaching Tip, ofwel duiding en bespreking van een interessante chart van een index, fonds, grondstof of valuta die een kans herbergt voor de actieve belegger. Ik volg hierbij de regels van het Dashboard Beleggen en zal mijn toelichting larderen met extra coaching informatie indien mogelijk. Dit is dan kennisoverdracht op het gebied van technische analyse. Learning all the time…...

AMX inhaalrace - 11 juli 2018

woensdag 11 juli 2018

www.dft.nl

AMX inhaalrace

 

De aandelenmarkten liggen er goed gemutst bij. Zoals het er nu naar uitziet, kan de tweede helft van dit jaar een mooi resultaat opleveren. Maar niet alle indices lopen met elkaar in de pas. Onze Midkap beursbarometer, de AMX index, loopt achter ten opzichte van de AEX. Technisch ligt echter een inhaalrace van de AMX voor de hand. Dat biedt weer koopkansen voor trendbeleggers. Ik zal de weekchart nader voor u duiden en aangeven wat de verwachte koersroute is.

 

Negatieve overgangsfase

Laat ik beginnen met een beoordeling op basis van trendanalyse en marktclassificatie. Dan stel ik vast dat er sprake is van een negatieve overgangsfase als eerste stap in een mogelijke downtrend. De candles staan immers onder de afvlakkende gemiddelde lijn. Ook mijn andere marktlensindicatoren wijzen in de richting van de beren, dus objectief gezien zouden de beren de regie moeten voeren en de index richting het zuiden drukken. Maar ze krijgen vooralsnog geen poot aan de grond. Dat komt door de trading range die in ontwikkeling is in de huidige overgangsfase.

 

Trading range

Er wordt door de spelers een bandbreedte in stand gehouden met aan de onderkant een krijtstreep op 760 en aan de bovenkant een weerstand op 815+. Een trading range kenmerkt zich door een proces van gelijke toppen en gelijke bodems, een zijwaarts geschuifel van de koers tussen twee duidelijke strepen. Als je deze range dan plaatst in het grotere plaatje, dan kom je tot de bevinding dat de eerder genoemde negatieve overgangsfase niet energierijk is. Maar hoe nu verder?

 

Steunscenario

Goed, bodemvorming op de groene steunstreep op 760 kan de opmaat zijn voor een opleving naar de bovenkant van de range, de witte candle in de maak is daartoe reeds een eerste stap, om vervolgens te proberen een nieuwe uptrend te starten door boven de gemiddelde lijn te breken. Zo zou de opdracht voor de bulls moeten luiden om daarmee in de pas te komen met de AEX index. De AEX bevindt zich reeds in een positieve trendfase. Een opleving vanaf 760 is vooralsnog het meest waarschijnlijke scenario. Of er daadwerkelijk een positieve trendfase zal komen boven 815+ is een bevinding van latere zorg.

 

Aankoopbeleid

Voor trendbeleggers impliceert het huidige technische beeld dat er aankopen overwogen kunnen worden om te profiteren van een eerste opleving naar 815+. Als de bulls daarna doorpakken, zijn er additionele koopkansen richting 863. Een tweetraps aankoopbeleid is dan ook aanbevelenswaardig. Het moge duidelijk zijn dat bij koersvorming onder 760 de bulls falen in hun steunscenario.


 

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL