Columns DFT.nl

NIEUW: elke week een TA Coaching Tip, ofwel duiding en bespreking van een interessante chart van een index, fonds, grondstof of valuta die een kans herbergt voor de actieve belegger. Ik volg hierbij de regels van het Dashboard Beleggen en zal mijn toelichting larderen met extra coaching informatie indien mogelijk. Dit is dan kennisoverdracht op het gebied van technische analyse. Learning all the time…...

Olieprijs naar $100 - 16 mei 2018

woensdag 16 mei 2018

www.dft.nl

Olieprijs naar $100

De olieprijs is bezig met een stevige opmars, een verdere koersstijging tot wellicht 100 dollar behoort tot de mogelijkheden na eerst wat afkoeling. Dit alles is duidelijk zichtbaar op de maandgrafiek die ik voor u nader zal duiden met mijn marktlensindicatoren. Voorlopig dus hoge benzineprijzen aan de pomp, zo lijkt het.

Positieve overgang
Op de maandgrafiek is duidelijk zichtbaar hoe de bulls zich hebben teruggevochten nadat de olieprijs in 2016 en 2017 naar respectievelijk 31+ en 40+ Dollar werd gedrukt. In een serie vrijwel witte candles werd een rally ingezet tot aan de gemiddelde lijn, die als dynamische trendlijn de bullenparade zou kunnen stoppen. Niets is minder waar, de stieren stomen gewoon door en zijn nu aanbeland bij de 78,30 rode streep en weerstand. Uit hoofde van trendanalyse is er thans dus sprake van een positieve overgangsfase. De eerste stap naar een nieuwe lange termijn trend is gezet. Maar hoe nu verder?

Eerst een dip
Dankzij de stevige opmars en het passeren van de gemiddelde lijn is nu lichte overspannenheid zichtbaar, mede gevoed door de RSI als spanningsmeter. De rode lijn van de RSI staat op zogenaamd overbought terrein, hetgeen een indicatie van overdreven sentiment behelst. Een lichte afkoeling ligt dan ook voor de hand. Dit past overigens prima in het geschetste trendplaatje, want na een breakout volgt er een pullback om de trendbreuk te valideren. Kortom, een stap terug naar de recent gepasseerde gemiddelde lijn die nu rond 70 in het veld ligt, zou een mooie extra aanloop zijn om daarna daadwerkelijk de lange termijn uptrend te starten.  

Koersdoel 100 dollar
Het is altijd de vraag in een overgangsfase of het de bulls gaat l;ukken een nieuwe trend te starten. In dit geval luidt de voorwaarde dat de olieprijs niet meer onder de gemiddelde lijn op 70 mag zakken, want anders is de huidige opleving slechts een stuiptrekking van de stier. Een succesvolle pullback zal de trendbreuk valideren en een doorbraak boven de rode streep op 78+ vergemakkelijken. Als dit laatste gebeurt, eventueel zonder pullback, dan ligt de weg open naar niveaus rond 100 tot 110, alwaar een lange dalende weerstandslijn ligt. Dan maar weer opnieuw het landschap beoordelen.
Voor nu bezien of het verwachte scenario van ‘pullback en nieuwe uptrend’ goed wordt opgepikt door de spelers op het olieveld.  

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL