Columns DFT.nl

NIEUW: elke week een TA Coaching Tip, ofwel duiding en bespreking van een interessante chart van een index, fonds, grondstof of valuta die een kans herbergt voor de actieve belegger. Ik volg hierbij de regels van het Dashboard Beleggen en zal mijn toelichting larderen met extra coaching informatie indien mogelijk. Dit is dan kennisoverdracht op het gebied van technische analyse. Learning all the time…...

Flip's technische cocktail - 30 januari 2019

woensdag 30 januari 2019

www.dft.nl

Flip’s technische cocktail

Het is feest op het Damrak, want menig bedrijf komt met cijfers of andersoortig fundamenteel nieuws naar buiten. Beleggers absorberen het materiaal en nemen al dan niet beleggingsbeslissingen op basis wat zij proeven en denken. Ik kijk naar de chart om in te schatten wat normaal gesproken de volgende stap van de markt zal zijn. Zo doe ik dat ook met de weekchart van Philips die gisteren cijfers presenteerde. Er werd heftig en nerveus gereageerd, maar wel binnen de krijtstrepen van het veld. Sta mij toe de technische cocktail van Flip nader te duiden en aan te geven waarom 29,00, 34,00 en 40,00 cruciale niveaus op het veld zijn.

 

Trend of trading range?
De technische coctail bevat een scala aan technische bevindingen, ogenschijnlijk tegenstrijdigheden maar wel lekker voer voor grafiekgluurders en andere dynamisch ingestelde beleggers. Zo is daar enerzijds koersvorming onder een sterk afvlakkende gemiddelde lijn op 34,00 met een swingteller in een plusstand, hetgeen een support conditie ofwel rebound status op het Dashboard indiceert. Deze rebound is van start gegaan vanaf niveaus rond 29,00, waar zo mogelijk de onderlijn ligt van een bandbreedte waarvan de bovenlijn op 40,00 zou moeten liggen, gelijk aan een top in september vorig jaar. Ik heb hiermee de belangrijkste kantelpunten ofwel krijtstrepen benoemd, van laag naar hoog dus 29,00, 34,00 en 40,00. In dit geval zijn dus trend- en trading range elementen in elkaar verweven, best wel leuk voor een technische cocktail, maar er is meer.

 

Hoofd-Schouder patroon
De geoefende grafiekgluurder ziet in het grillige koersbeeld de contouren van een omgekeerd Hoofd-Schouder patroon, ofwel een specifieke koersconfiguratie die veelal leidt tot hogere koersen. Ik zal de details achterwege laten en slechts melden dat de Rechter Schouder en Hoofd van het patroon er al staan (zie RS en H op de chart) en dat zo mogelijk de Linker Schouder (LS) nog geformeerd moet worden. Mocht dit laatste achterwege blijven dan vallen de bulls direct de SMA lijn op 34,00 aan met de intentie deze te passeren.

 

Navigatieroute
Goed, een mix aan technische bevindingen, maar wat nu te doen als actieve doe-het-zelf belegger? Welnu, als TA coach kan ik op de eerste plaats melden dat rebound posities aangehouden kunnen worden. De opleving vanaf 29,00 is immers nog in volle gang, de Dashboard rangen en standen rechtvaardigen het aanhouden van koopposities. Op de tweede plaats, als het de bulls vervolgens lukt om de SMA lijn op 34,00 te passeren, dan zijn er additionele koopkansen. Swingteller en RSI zullen er dan positiever bij staan, hetgeen een extra windje in de rug van de bulls zal zijn. Een vervolg van de bullenparade richting de eerder genoemde top op 40,00 is dan zeer aannemelijk. Op de derde plaats, blijven de bulls daarentegen steken bij 34,00 dan moeten rebound posities worden verzilverd, maar dat begrijpt u natuurlijk wel als dynamisch ingestelde belegger.

Kortom, Flip op weg van 29,00 naar 34,00 en zo mogelijk 40,00,toch een interessant ritje, niet waar?

 

 

 

 

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL