Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist.

BNP Paribas  en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische  analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De technische analyses van BTAC zijn niet bedoeld als  individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Disclaimer

Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. BNP Paribas  en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische  analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De technische analyses van BTAC zijn niet bedoeld als  individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering  dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. De in de  technische analyses genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door BTAC/Nico Bakker gegeven in de hoedanigheid  als technisch analist. BNP Paribas kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen  hebben als de financiële instrumenten besproken in de technische analyses van BTAC. BNP Paribas heeft echter geen  enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming  van de technische analyses van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas is niet  verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid in verband met de technische analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon.

Copyright c 2014 by Nico p.r. Bakker All Rights Reserved powered by Webdesignbureau Hurby & CHARIMSA DESIGN INTERNATIONAL